Výzva

pre členov Urbárskej spoločnosti Detva.

Výbor US Detva žiada svojich členov, aby do 14.2.2014 doručili na adresu sídla US alebo mailom na mailovú adresu uverejnenú na webovej stránke www.urbardetva.sk svoj návrh na jednotlivých členov výboru a dozornej rady, ktorí budú volení na zhromaždení 23.2.2014.

Do 19.2.2014 je tiež potrebné doručiť návrhy na zapracovanie do novej zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

 

Kontakt:

Valné zhromaždenie US Detva

      Oznamujeme členom US Detva, že valné zhromaždenie, ktoré bude rozhodovať o transformácii spoločnosti na novú právnu formu

podľa zákona č. 97/2013 Z. z o pozemkových spoločenstvách,

          sa uskutoční dňa  23. 2. 2014 o 12,00 hodine (nedeľa),  v priestoroch bývalého „chudobienca“  v Detve  (pri farskom kostole).  Prezentácia členov bude od 11,00 do 12,00 hod.

Zmena termínu konania valného zhromaždenia US Detva

Oznamujeme členom US Detva, že valné zhromaždenie, ktoré bude rozhodovať o transformácii spoločnosti na novú právnu formu sa prekladá na január až február 2014. Dôvodom presunu valného zhromaždenia je pripravovaná novelizácia zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Presný dátum konania valného zhromaždenia bude oznámený neskôr.

Výbor US Detva

Menovky: 

Oznam

Pravidelné marcové Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Detva nebolo zvolané, pretože Výbor US Detva čakal na schválenie pripravovaného zákona o pozemkových spoločenstvách. V zmysle tohto zákona (Zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách) sa musia pozemkové spoločenstvá (ďalej PS) bez právnej subjektivity pretransformovať na pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou.

Menovky: 

Stránky

Odoberať Urbárska spoločnosť Detva RSS