Vyplácanie podielov na zisku do 5€

V schválenej zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zo dňa 23.02.2014, ktorej úplné znenie je uložené v záložke legislatíva sa v článku X., odstavec 2., písmeno e) hovorí: „z dôvodu prevádzkových nákladov sa členom vyplácajú podiely na zisku prevodom alebo poštovou poukážkou sumy v najmenšej hodnote 5 €. Menšie hodnoty ostávajú na podúčte člena spoločenstva“ V praxi to znamená, že podiely na zisku môžu byť poukázané na účet, ktorý oznámi podielnik USD, p.s., alebo sa môžu ukladať na podúčte a budú vyplácané spolu za viacej rokov poštovou poukážkou – podiely sa môžu ukladať na podúčte najviac tri roky.

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.