Zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Detva

Nový výbor Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo (USD, p. s.)  

ďakuje zúčastneným členom za zodpovedný prístup k účasti a zdarný priebeh hlasovania na zhromaždení dňa  23.2.2014

a schválenie  Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zákona č.97/2013 Z. z., čím sa naše  spoločenstvo podľa zákona stáva právnickou osobou.

Bol zvolený nový výbor a nová dozorná rada v tomto zložení:

 • výbor:
  1. Ing. Jozef Gáborík , CSc.
  2. Ing. Peter Krinovič  
  3. Mgr. Tibor Sedlický  
  4. Vladimír Baran
  5. Ing. Jozef Krnáč  
 • dozorná rada:
  1. Emil Chamula
  2. Jozef Monček 
  3. Ing.  Jozef Ďurica

 

Zhromaždenie schválilo aj vyplatenie podielu vlastníkom urbárskej hory za rok  2012 v celkovej hodnote 15 200,35 €  a za rok  2013 celokovej honote 55 522,62 €. Podiely za rok 2013 budú zasielané členom v priebehu marca 2014.

 

Po skončení zhromaždenia sa uskutočnili prvé zasadnutie výboru a dozornej rady.

Za predsedu USD, p. s. bol zvolený pán Ing. Peter Krinovič a za podpredsedu Ing. Jozef Gáborík, CSc.

Za predsedu dozornej rady bol zvolený pán Emil Chamula.

 

Úplné znenie Zmluvy bude na našej webovej stránke zverejnené po jej zaregistrovaní na Obvodnom lesnom úrade.

Ing. Jozef Gáborík, podpredseda USD, p. s.

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.